Mapa Witryny
pyrzowice.pl » Warto Wiedzieć » Zdrowie i Leki, Choroby
Wielkość Tekstu: Abc Abc Abc
Pyrzowice - Opieka Zdrowotna W Krajach Europy

Opieka zdrowotna w krajach Europy

kikashi/www.sxc.hu


Albania

Od przyjeżdżających nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych, jednakże przed każdym przyjazdem należy sprawdzić zalecenia dotyczące szczepień.

Dostęp do opieki medycznej jest dla polskich turystów bezpłatny. Wyjątkiem są prywatne przychodnie lekarskie (bez możliwości hospitalizacji)- koszt wizyty to ok. 40 EUR.


Andora

Na terytorium Andory nie ma zastosowania Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawniająca do korzystania w krajach Unii Europejskiej z bezpłatnej opieki medycznej w sektorze publicznym.

Pacjent powinien zapłacić za wystawioną fakturę i rozliczyć ją z prywatną firmą ubezpieczeniową po powrocie do Polski.

Opieka medyczna jest ogólnodostępna.

Koszt zwykłej wizyty u lekarza - 60 EUR.


Austria

W Austrii nie istnieją zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne, nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej.

Wizyta u internisty kosztuje ok. 60 EUR.

Cena doby szpitalnej wynosi od 500 do 1000 EUR (na oddziałach intensywnej opieki medycznej może być wyższa).

Poziom opieki medycznej jest wysoki.

Rotorhead/www.sxc.hu


Belgia

Nie ma zagrożeń sanitarno - epidemiologicznych ani wymogu szczepień.

Opieka medyczna jest ogólnodostępna.

Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 25-35 EUR, doba pobytu w szpitalu - ok. 250 EUR. Dodatkowo ponosi się koszty badań i innych usług.

Osoby opłacające w Polsce składki na Narodowy Fundusz Zdrowia mają w nagłych wypadkach prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Belgii. Dokumentem, na którego podstawie osoby przybywające w celach turystycznych mogą korzystać w Belgii z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.


Białoruś

Nie wymaga się szczepień ochronnych.

Zagrożenie chorobami zakaźnymi, np. błonicą (zwłaszcza latem), grypą (w zimie) i chorobami wenerycznymi jest dość duże. Latem i jesienią w lasach należy uważać na kleszcze roznoszące wirusowe choroby.

Obywatele Polski są leczeni na Białorusi odpłatnie.

Doba w szpitalu kosztuje ok. 30 USD, jednak w razie leczenia specjalistycznego cena może być wyższa.

Poziom opieki szpitalnej i warunki leczenia są znacznie niższe niż w Polsce, mogą też występować problemy z dostępnością specjalistycznych lekarstw.

Korzystając z usług przychodni lekarskiej lub gabinetów dentystycznych, należy wybierać prywatne placówki, które dysponują znacznie lepszym sprzętem specjalistycznym.

W aptekach podstawowe leki można kupić bez recepty.


Bośnia i Hercegowina

Nie ma zagrożeń epidemiologicznych.

Wizyta u lekarza kosztuje ok.15 EUR.

Zalecane jest wykupienie międzynarodowego ubezpieczenia medycznego na wypadek konieczności korzystania z usług medycznych.

miqueias/www.sxc.hu


Bułgaria

Osoby opłacające składki NFZ, podróżujące po Bułgarii, mają prawo korzystać z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia.

Udając się do lekarza, należy mieć dokument potwierdzający ubezpieczenie (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ). Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

EKUZ uprawnia do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego Polakom wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie oraz koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Ponieważ wprowadzono odpłatność za akcje ratownicze górskiego pogotowia ratunkowego, turyści wybierający się na szlaki górskie powinni mieć odpowiednią polisę ubezpieczeniową.


Chorwacja

Bezpłatna opieka medyczna przysługuje polskim turystom tylko w nagłej sytuacji, jako pierwsza niezbędna pomoc ambulatoryjna. Dotyczy wyłącznie opieki lekarskiej - bez kosztów leków, recept, pobytu w ośrodku medycznym itp.

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy, należy okazać polski paszport oraz potwierdzić ubezpieczenie.

W Chorwacji nie jest honorowana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Standardowa wizyta lekarska kosztuje w granicach 20 - 30 EUR, doba w szpitalu - ok. 50 EUR (bez kosztów operacji oraz leków).


Cypr

Na Cyprze nie występują zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne, nie wymaga się szczepień ochronnych.

Leczenie jest odpłatne i kosztowne.

Opłata za pobyt w szpitalu państwowym wynosi od 42 CYP dziennie, a w prywatnej klinice od 50 CYP (plus koszty leczenia i koszty konsultacji lekarskich). Wizyta u lekarza specjalisty kosztuje od 12 CYP w sektorze państwowym i od 20 CYP w sektorze prywatnym.

Jedynie w nagłych wypadkach udzielenie przez szpital niezbędnej pomocy jest bezpłatne.

Należy jednak pamiętać, aby zawsze mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Karta uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitali.

Wizyta u lekarza lub stomatologa wiąże się ze zryczałtowaną opłatą (1,20 CYP). Opłacie podlega także transport sanitarny na terytorium Cypru.

Do wystawienia recepty objętej refundacją uprawniony jest lekarz działający w ramach państwowej służby zdrowia (receptę należy przedstawić w państwowej aptece razem z EKUZ). Aby później otrzymać refundację kosztów leczenia poniesionych w państwowych placówkach na terytorium Cypru, należy przedłożyć oryginały rachunków i dowody zapłaty.

Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy pacjent zostanie skierowany przez państwową służbę zdrowia na zabiegi, których nie może ona wykonać.

Koszty leczenia prywatnego nie podlegają refundacji.

Leonardini/www.sxc.hu


Czarnogóra

W Czarnogórze nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie wymaga się świadectw szczepień ochronnych. Państwowa opieka medyczna jest bezpłatna, ale jest na niskim poziomie.

Turystom udziela się świadczeń medycznych tylko w nagłych przypadkach i za opłatą.

Opłata za prywatną wizytę u lekarza wynosi od 50 do 100 EUR.


Czechy

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania wyłącznie z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne np. w przypadku konieczności transportu medycznego.


Dania

Na terenie Danii nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma obowiązku szczepień.

Przed wyjazdem osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ powinny zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ należy okazywać każdorazowo podczas wizyty u lekarza rodzinnego (praktykującego w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia), pobytu w szpitalu etc. Usługi stomatologiczne są w większości przypadków pełnopłatne.

Posiadacze EKUZ przy pierwszym zakupie leków otrzymują specjalną kartę, która powinna być okazywana przy każdym kolejnym zakupie w celu wyliczenia kwoty refundacji. Poziom refundacji opłat za lekarstwa wyliczany jest na podstawie łącznej kwoty wydatków w ciągu roku. Refundacji dokonują urzędy gmin.

W odniesieniu do osób wymagających dializowania lub terapii tlenowej leczenie musi być ustalone wcześniej ze szpitalem.


Estonia

Nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szczepień. W okresie letnim zalecane jest szczepienie przeciwko boreliozie. Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia podróżujące po Estonii mają prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, więc zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie.

Wskazane jest wykupienie pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, bowiem świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za kupowane lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent.


Obywatele polscy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej są uprawnieni do korzystania ze wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się w czasie studiów.

Wyjeżdżając, należy zabrać ze sobą dokument ubezpieczenia z NFZ.

Szczególnymi przywilejami cieszą się emeryci i renciści, którzy mają prawo do wszystkich świadczeń koniecznych w czasie ich pobytu w innym państwie. W takim przypadku obowiązuje ich formularz E-121.

Jascha400d/www.sxc.hu


Finlandia

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych; szczepienia nie są obowiązkowe.

Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia podróżujące po Finlandii mają prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z fińskiej publicznej opieki medycznej. Udając się do lekarza, należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, na takich samach zasadach, na jakich obywatele fińscy korzystają z opieki zdrowotnej w swoim kraju.

Wyjeżdżającym zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.


Francja

Nie ma zagrożeń sanitarno - epidemiologicznych, szczepienia nie są obowiązkowe.

Obywatele polscy przybywający do Republiki Francuskiej na pobyt krótkotrwały powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia we Francji (koszt wizyty u lekarza specjalisty waha się od 30 do 70 EUR, a jedna doba leczenia w szpitalu kosztuje średnio od 600 do 1500 EUR) turyści powinni wykupić w kraju dodatkową polisę ubezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Ważne, by polisa pokrywała też koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), a w razie śmierci - transport ciała do Polski.

nulus/www.sxc.hu


Grecja

Służba zdrowia jest ogólnodostępna.

Posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mogą korzystać z publicznej służby zdrowia (przychodnie IKA i szpitale państwowe).

Sieć aptek jest bardzo rozbudowana, czynne są w godzinach takich jak sklepy. Zdecydowaną większość leków kupić bez recepty. Opłaty za leki przepisane przez lekarza z IKA wynoszą 25 proc. ceny rynkowej. Poza szczepieniami obowiązkowymi dla dzieci (takie jak w Polsce) nie ma innych wymogów. Osoby opłacające składki na NFZ, przebywające w Grecji, mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia.

Jeśli podczas wyjazdu chcemy skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Grecji trzeba przedstawić lekarzowi zaświadczenie o ubezpieczeniu EKUZ. EKUZ uprawnia do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie.

Wykupienie ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

W przypadku podjęcia leczenia w Grecji posiadacz EKUZ powinien zwrócić się do:

  1. centrum zdrowia IKA (przychodnie regionalne lub lokalne);
  2. szpitala IKA;
  3. lekarza rodzinnego IKA.

Zakłady opieki zdrowotnej IKA przyjmują pacjentów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (numer 184 na całym obszarze Grecji).

Turyści zmuszeni skorzystać z pomocy medycznej poza godzinami pracy zakładów opieki zdrowotnej IKA lub w dniu wolnym powinni zgłaszać się do dyżurujących szpitali i przychodni IKA lub E.S.Y. (Narodowy System Ochrony Zdrowia).

Osoby przebywające w regionie, gdzie nie ma jednostki IKA, mogą zgłaszać się do regionalnych przychodni E.S.Y.

Pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej w szpitalach IKA lub E.S.Y. nie ponoszą kosztów leczenia, pod warunkiem że mają EKUZ.

Leczenie w szpitalach E.S.Y., które nie współpracują z IKA, pacjent opłaca we własnym zakresie.

Jeżeli w pobliżu miejsca pobytu nie ma oddziału IKA i chory skorzysta w nagłym wypadku z prywatnego leczenia, musi pokryć wszelkie koszty. Po przedstawieniu szczegółowych rachunków IKA może zwrócić część kosztów według stawek stosowanych w publicznej służbie zdrowia. Wniosek o zwrot kosztów należy kierować do oddziału IKA w miejscu pobytu lub do właściwych instytucji ubezpieczeniowych po powrocie do kraju, przedstawiając rachunki za leczenie.

Apteki współpracujące z IKA realizują recepty zgodnie z taryfą ulgową (do 25 proc. wartości leku). Do refundacji kosztów leczenia w Grecji wymagane są oryginały dowodów zapłaty z numerami, oryginały recept (należy żądać ich zwrotu); z opakowań lekarstw należy odkleić nalepki i umieścić je na dowodzie zapłaty za lekarstwa.

EKUZ nie uprawnia do świadczeń, jeśli celem podróży jest uzyskanie świadczeń medycznych za granicą.


Hiszpania

Nie występują zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne. Publiczna opieka zdrowotna jest bezpłatna w podstawowym zakresie. Mają do niej dostęp turyści mający Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ nie jest honorowany w prywatnych klinikach i gabinetach lekarskich.

Koszt wizyty lekarskiej waha się w granicach od 40 do 60 EUR, doba w szpitalu (bez badań) kosztuje ok. 180 EUR.

Wskazane jest wykupienie pakietu ubezpieczeniowego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.


Holandia

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie są wymagane szczepienia ochronne. Korzystanie z usług medycznych w podstawowym zakresie zapewnione jest na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym zaleca się wykupienie ubezpieczeń prywatnych, które pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Cena wizyty u lekarza domowego wynosi 20 EUR, wizyta u specjalisty 40 EUR, a dzienny pobyt w szpitalu 300-450 EUR (nie obejmujący operacji, badań oraz zabiegów, za które pacjent płaci.

mzacha/www.sxc.hu


Irlandia

Szczepienia nie są wymagane, nie występują też żadne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie ma problemu z dostępem do opieki medycznej, choć najczęściej jest ona płatna. Dlatego też przed wyjazdem należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, a także przewiezienia chorego do Polski (poza EKUZ).

Aby uzyskać świadczenia medyczne w Irlandii, trzeba spełnić dwa wymogi:

  1. należy mieć dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ (EKUZ);
  2. udając się do lekarza w Irlandii, należy się upewnić, czy ma on kontrakt z irlandzką państwową służbą medyczną (General Medical Services - GMS, www.centralservicesagency.com).

Takie kontrakty ma w Irlandii stosunkowo niewielu lekarzy ogólnych (General Practitioners - GP). Listę lokalnych GP można uzyskać w lokalnych placówkach służby zdrowia (health boards). Przed rozpoczęciem wizyty należy przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego i podkreślić, że wizyta ma się odbyć w ramach regulacji UE.

Gdy potrzebny jest specjalista, trzeba najpierw udać się do lekarza ogólnego po skierowanie i upewnić się, że ma on kontrakt z GMS.

Gdy potrzebne jest leczenie stomatologiczne, należy udać się do stomatologa, który ma podpisany kontrakt z GMS.

Leczenie szpitalne w nagłych wypadkach (tel. pogotowia w Irlandii: 999 lub 112) jest bezpłatne w szpitalach publicznych. W innych sytuacjach leczenie jest bezpłatne tylko po okazaniu odpowiedniego skierowania od lekarza mającego kontrakt z GMS i tylko w szpitalach publicznych.

Regulacja UE przewiduje także prawo do bezpłatnych lekarstw na podstawie specjalnego rodzaju recept wypisywanych wyłącznie przez lekarzy mających kontrakt z GMS. Lekarstwa w Irlandii są drogie.

Gdy pobyt trwa dłużej niż 3 miesiące, karta ubezpieczenia zdrowotnego nie znajduje zastosowania i Polaków obowiązują zasady takie same jak obywateli Irlandii. Leczenie w Irlandii jest płatne.

Można ubezpieczyć się w towarzystwach ubezpieczeniowych od większości bądź od wybranych rodzajów kosztów leczenia.

W Irlandii są dwa rodzaje służby medycznej: państwowa (publiczna) i prywatna, przy czym leczenie prywatne jest kilkakrotnie droższe niż państwowe.

Cena wizyty u lekarza domowego od 40 do 50 EUR, u specjalisty - od 100 do 155 EUR. Doba w szpitalu państwowym kosztuje ok. 40 EUR, w szpitalu prywatnym natomiast ok. 600 EUR; podobna jest cena za pobyt w szpitalu prywatnym w związku z porodem i połogiem. Dodatkowo płatne są badania.

Osoby niezamożne mogą otrzymać specjalną kartę medyczną (Medical Card, www.oasis.gov.ie), która zapewnia bezpłatne korzystanie z wybranych usług medycznych w systemie państwowym. Ich zakres jednak jest ograniczony. O przyznaniu karty obywatelom Polski, podobnie jak o przyznaniu innych świadczeń socjalnych, decyduje tzw. habitual residence test, który obejmuje: długość i ciągłość pobytu, szanse na zatrudnienie, powód przybycia do Irlandii, plany na przyszłość, powiązania rodzinne oraz wysokość dochodów.


Islandia

W Islandii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Szczepienia przed przyjazdem nie są obowiązkowe.

Od 1 maja 2004 r. obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej na terenie Islandii w nagłych przypadkach na takich samych zasadach jak osoby objęte islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego - po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W Islandii uzyskanie porady medycznej związane jest z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych islandzkim systemem ubezpieczenia.

Przykładowe wysokości udziału własnego: wizyta u lekarza internisty w ciągu dnia - 600 ISK, wizyta u lekarza internisty poza urzędowymi godzinami pracy - 1500 ISK, wizyta domowa - 2300 ISK.

Koszty leczenia w Islandii dla osoby nie ubezpieczonej są bardzo wysokie.

Osoba nie objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce powinna wykupić przed przyjazdem do Islandii polisę ubezpieczeniową obejmującą koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

ilco/www.sxc.hu


Liechtenstein

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, szczepienia nie są obowiązkowe.

Można korzystać z opieki zdrowotnej we wszystkich placówkach służby zdrowia.

W Liechtensteinie jest tylko jeden szpital (w Vaduz).

Leczenie szpitalne wymaga skierowania od lekarza, jednak w nagłych przypadkach można się zgłaszać bezpośrednio do szpitala. Należy przedstawić lekarzowi lub administracji szpitala Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości.

Za porady lekarskie i leczenie ambulatoryjne w szpitalu ponosi się opłaty ryczałtowe.

Zwolnione z opłat są osoby poniżej 20. roku życia, emeryci mają zniżkę w wysokości 50 proc. Pobyt w szpitalu jest bezpłatny, chyba, że korzysta się z jednoosobowej sali i innych ponadstandardowych świadczeń - należy wówczas ponieść ich koszty.

Leczenie dentystyczne jest w pełni płatne.

Ubezpieczenie pokrywa pełne koszty leków na receptę znajdujących się na liście leków refundowanych. Za pozostałe trzeba zapłacić.

Transport sanitarny na terytorium Liechtensteinu jest nieodpłatny. Za transport powrotny do Polski płaci pacjent.

Każdy lekarz jest uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją. Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów to oryginały rachunków, dowodów zapłaty.


Litwa

Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane.

Obywatele RP płacący składki na NFZ mają prawo do korzystania na Litwie z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Należy mieć dokument potwierdzający ubezpieczenie- Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W większych miastach istnieje możliwość korzystania za opłatą z prywatnych przychodni zdrowia.

Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).

bjearwicke/www.sxc.hu


Luksemburg

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych ani wymogu szczepień.

Opieka medyczna jest ogólnie dostępna.

Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi od 29,20 EUR do 50 EUR (u specjalisty); doba pobytu w szpitalu publicznym kosztuje ok. 250 EUR, a na oddziałach intensywnej terapii ok. 800 EUR.

Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w Luksemburgu w ramach tego ubezpieczenia.

Dokumentem, na którego podstawie można skorzystać w Luksemburgu z opieki medycznej świadczonej przez lekarza, przychodnię lub szpital państwowej służby zdrowia, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana w Polsce przez kasy chorych lub oddziały NFZ.

Na podstawie tej karty turyście przysługują tylko świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym, z uwzględnieniem ich charakteru oraz przewidywanego okresu pobytu w Luksemburgu. O uznaniu świadczeń za konieczne w danym przypadku decyduje lekarz udzielający pomocy.

Zgodnie z prawem luksemburskim należy najpierw pokryć w całości koszty udzielonych świadczeń medycznych, a następnie można ubiegać się o zwrot w miejscowej kasie chorych, przy czym kasa zwróci część kosztów, pomniejszonych o "wkład własny pacjenta". Wysokość wkładu własnego pacjenta zależy od rodzaju udzielonego. Jeśli nie występuje się do luksemburskiej kasy chorych o zwrot kosztów świadczeń medycznych uzyskanych w Luksemburgu, można po powrocie do Polski zwrócić się o zwrot kosztów właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Do uzyskania zwrotu kosztów leczenia niezbędne jest przedstawienie oryginałów wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, recept itp.


Łotwa

Na terenie Łotwy nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma wymogu obowiązkowych szczepień.

Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Nie ma utrudnień dla Polaków w dostępie do placówek publicznej służby zdrowia.

Należy pamiętać, że aby skorzystać z porady specjalisty, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego.

Ceny usług medycznych w gabinetach prywatnych są zróżnicowane: np. wizyta u internisty kosztuje 5 LVL, wizyta u lekarza specjalisty, w zależności od regionu i specjalizacji - od 8 do 12 LVL, wizyta u dentysty (rtg, znieczulenie i wypełnienie) 15 LVL, doba pobytu w szpitalu pacjenta bez ważnego ubezpieczenia - do 15 LVL (bez dopłat za niektóre materiały i niektóre specjalistyczne zabiegi).

datarec/www.sxc.hu


Macedonia

Od turystów z krajów europejskich nie wymaga się obowiązkowych szczepień. Nie występują też szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, w tym ptasia grypa.

Infekcje wirusowe są groźne jesienią i wiosną.

Aktualne informacje o epidemiach chorób zakaźnych dostępne są na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): www.who.int.

Zaleca się picie wyłącznie wody przegotowanej lub butelkowanej.

Żywność najlepiej kupować w sprawdzonych miejscach.

Wyjąwszy nieszczęśliwe wypadki, z opieki medycznej można korzystać na zasadach płatności.

Koszt wizyty lekarskiej to minimum 500 MKD.

Wyposażenie szpitali i klinik państwowych odbiega od standardów europejskich.

Dostępne są podstawowe usługi medyczne.

Leczenie specjalistyczne może być problemem.


Malta

EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się, by wykupili dodatkowe ubezpieczenia prywatne, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie oraz koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).


Mołdawia

Nie są wymagane szczepienia ochronne, występuje jednak zagrożenie cholerą, dyfterytem, żółtaczką zakaźną.

Obowiązuje zakaz kąpieli w wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, gdyż stwierdzono w nich obecność zarazków cholery.

Woda w sieci wodociągowej nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.

Opieka lekarska jest płatna i na niewysokim poziomie.

W większych miastach czynne są prywatne kliniki o niskim standardzie.

Przeciętna cena wizyty lekarskiej wynosi ok. 100 MDL.

ddub3429/www.sxc.hu


Niemcy

W Niemczech nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie są wymagane szczepienia.

Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Niemczech w ramach tego ubezpieczenia. Niezbędnym dokumentem jest obecnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym, tj. w przypadkach nagłych dolegliwości, choroby czy wypadku. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest konieczne, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w Niemczech. Kartę okazuje się bezpośrednio w placówce służby zdrowia.

Uwaga: ponieważ EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów specjalistycznego transportu medycznego do Polski, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Korzystając w Niemczech z opieki medycznej, należy liczyć się z obowiązkiem opłacenia gotówką 10 EUR (bez względu na posiadanie EKUZ) przy pierwszej wizycie u lekarza w danym kwartale roku (tzw. opłata kwartalna) oraz z opłatą w wysokości 10% kosztów transport sanitarnego do szpitala na terenie Niemiec.

Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej (prywatnej lub w przypadku braku EKUZ) wynosi ok. 50 EUR.

Cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) - od 500 EUR.


Norwegia

W Norwegii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

Nie ma obowiązku szczepień przed przyjazdem.

Od 1 maja 2004 r. obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach na terenie Norwegii na takich samych zasadach jak osoby objęte norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl

Uzyskanie porady medycznej związane jest z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykładowe wysokości udziału własnego: wizyta u lekarza podstawowej opieki - 125 NOK w ciągu dnia, 210 NOK wieczorem, w nocy oraz w dni świąteczne (wizyta domowa - odpowiednio 170 NOK, 280 NOK).

Wizyta u lekarza specjalisty w ciągu dnia - 265 NOK.

Leczenie stomatologiczne jest pełnopłatne.

Dzieci do lat siedmiu otrzymują wszystkie świadczenia medyczne bezpłatnie.

Koszty leczenia w Norwegii są bardzo wysokie (pełna cena wizyty u lekarza internisty to 400-600 NOK, u stomatologa 1000-1500 NOK, koszt jednej doby w szpitalu - ok. 3000 NOK, bez zabiegów i operacji).

Osoba nie objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce powinna wykupić przed przyjazdem do Norwegii polisę ubezpieczeniową, obejmującą przynajmniej koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Bubbels/www.sxc.hu


Portugalia

Nie występują zagrożenia sanitarne i nie wymaga się specjalnych szczepień.

Doraźną pomoc medyczną można uzyskać w przyszpitalnych oddziałach pogotowia.

Istnieje rozwinięta sieć prywatnych placówek pogotowia ratunkowego.

Cena standardowej wizyty wynosi ok. 70 EUR.

Wiele lekarstw dostępnych jest bez recepty, a pracownicy aptek zwykle są w stanie udzielić fachowej porady.

W Portugalii obowiązuje współuczestnictwo w opłatach za świadczenia.

Ze względu na kolejki w państwowej służbie zdrowia i wysokie koszty opieki medycznej wskazane jest wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia.

Osoby opłacające w Polsce składki na Narodowy Fundusz Zdrowia mogą korzystać w Portugalii z publicznych placówek opieki zdrowotnej. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Wskazane jest wykupienie pakietu ubezpieczeniowego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).


Rumunia

Szczepienia nie są wymagane.

Podczas szczególnie upalnych miesięcy letnich zdarzają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego latem zdecydowanie nie należy pić nie przegotowanej wody.

Posiadacze ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) korzystają z niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu czasowego w Rumunii. Wizyty u lekarzy są wówczas bezpłatne pod warunkiem podpisania przez lekarza umowy z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych, o czym trzeba się upewnić przed skorzystaniem z porady.

Usługi ambulatoryjne i większość lekarstw są częściowo odpłatne, podobnie usługi stomatologiczne.

Osobom planującym przyjazd do Rumunii zaleca się rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny.


San Marino

Pozwolenie na pobyt nie uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej.

Ponieważ Republika San Marino nie jest członkiem Unii Europejskiej, władze miejscowe nie honorują na swoim terytorium Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EUKZ).

W nagłych przypadkach można zgłaszać się do szpitala lub przychodni.

Świadczenia medyczne są płatne.

blog.camera.org


Serbia

W Serbii nie występują szczególne zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne i nie wymaga się świadectw szczepień ochronnych.

Państwowa opieka medyczna jest bezpłatna, ale jest ona na dość niskim poziomie.

Turystom udziela się świadczeń medycznych (w tym zabiegów) w nagłych przypadkach - za opłatą (nieco niższą niż u lekarzy prywatnych).

Opłata za prywatną wizytę u lekarza wynosi od 50 do 100 EUR. Apteki są nieźle zaopatrzone, ale zaleca się, by podróżni wzięli ze sobą niezbędne leki.


Słowacja

W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski.

Podróżującym na Słowację zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego.

Od 1.07.2006 r. słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horská zachranná služba) wprowadziło opłaty za przeprowadzane akcje ratownicze. Opłatom podlega "techniczna“ strona akcji ratowniczej, tj. przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera śnieżnego, samochodu lub helikoptera. Bezpłatne jest udzielenie pomocy medycznej. Wprowadzenie opłat nie dotyczy akcji na stokach narciarskich, na których za bezpieczeństwo narciarzy i ewentualne akcje ratownicze odpowiedzialny jest zarządzający stokiem. Za udzieloną pomoc płacą narciarze, którzy odnieśli obrażenia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.

Orientacyjna wysokość opłat: nieskomplikowana akcja ratownicza 3500-4000 SKK (ok. 370-430 PLN), bardziej skomplikowane akcje ratownicze w wyższych partiach gór 7500-13000 SKK (800-1400 PLN), akcje ratownicze na terenach wysokogórskich, długotrwałe poszukiwania zaginionych, wydobywanie zasypanych przez lawiny - ponad 100 000 SKK (ponad 10 500 PLN).

Cztery słowackie firmy ubezpieczeniowe (Allianz, Union, Kooperativa i Generali) oferują ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej Horskiej služby (10-20 SKK dziennie, rocznie do 500 SKK). Ubezpieczenie można wykupić w hotelach, siedzibach Horskiej služby oraz w biurach informacji turystycznej. Koszty akcji ratowniczych Horskiej záchrannej služby pokrywają wykupione w polskich firmach ubezpieczeniowych specjalistyczne ubezpieczenia obejmujące turystykę górską, wspinaczkę, alpinizm itp. Ubezpieczenie pokrywać musi koszty poszukiwań i ratownictwa. Koszty leczenia pokrywa ubezpieczenie zdrowotne.

Warunkiem udzielenia bezpłatnej pomocy medycznej jest przedłożenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.


Szwajcaria

Nie ma zagrożeń sanitarno - epidemiologicznych.

Nie są wymagane szczepienia.

Opieka medyczna jest na wysokim poziomie.

Przeciętna cena pobytu dobowego w szpitalu wynosi ok. 800 CHF.

Opłaty w klinikach prywatnych są dużo wyższe.

Wizyta lekarska kosztuje przeciętnie od 100 do kilkuset CHF.

Osoby cierpiące na schorzenia wymagające leczenia lekami psychotropowymi lub pochodnymi środków odurzających powinny mieć przy sobie stosowne zaświadczenie lekarskie. Zdarzały się przypadki nakładania mandatów za posiadanie substancji zabronionych (niekoniecznie narkotyków), w tym leków znajdujących się na liście środków reglamentowanych.

Uwaga: w Szwajcarii nie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

health.vctx.org


Szwecja

Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ w nagłych przypadkach mają prawo do skorzystania w Szwecji z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia.

W tym celu należy okazać bezpośrednio w placówce medycznej dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

Podróżni udający się do Szwecji powinni pamiętać, że opieka medyczna dla osób ubezpieczonych jest płatna.

Odpłatność za poszczególne usługi jest określana przez szwedzkie władze lokalne.

Osoby objęte ubezpieczeniem zapłacą taką samą kwotę jak obywatele Szwecji: za wizytę u specjalisty lub pomoc w nagłym wypadku (w zależności od województwa i specjalności lekarza) - od 130 do 300 SEK, za dzień pobytu w szpitalu 80- -120 SEK (po przekroczeniu kwoty 900 SEK w czasie do 12 miesięcy - bezpłatnie). Leczenie dzieci osób ubezpieczonych (do lat 20) jest bezpłatne.

Za leki obowiązuje odpłatność, nie więcej niż 1800 SEK w ciągu 12 miesięcy.


Turcja

Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych usług medycznych (np. operacja) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu.

Brak zagrożeń epidemiologicznych.

Służba zdrowia jest w przeważającej większości prywatna.

Wizyta u lekarza (bez zabiegów) kosztuje ok. 30 USD, dzień pobytu w szpitalu - ok. 50 USD.

Zabiegi są bardzo drogie.

Większe szpitale mają podpisane umowy z ubezpieczycielami i honorują polisy ubezpieczeniowe.

W mniejszych miejscowościach należy liczyć się z koniecznością dokonania opłaty gotówką (należy wówczas wziąć fakturę za usługę i wystąpić o zwrot kosztów do ubezpieczyciela).


Ukraina

Zalecane są szczepienia przeciw żółtaczce.

Stan sanitarny kraju jest zły, turystom zaleca się zabranie ze sobą leków na żołądek.

Nie należy pić wody z kranu.

Corocznie notuje się wzrost zachorowań na gruźlicę i AIDS.

Okresowo, głównie latem, szczególnie w południowych regionach Ukrainy, występują ogniska zapalne żółtaczki i duru brzusznego.

W regionach północnych Ukrainy utrzymuje się podwyższony poziom promieniowania po katastrofie w Czarnobylu.

Wyposażenie szpitali państwowych jest złe: pacjent musi sam płacić za leki, a obcokrajowiec także za opiekę lekarską.

W Kijowie dzień pobytu w prywatnym szpitalu bądź klinice wynosi ok. 100 USD za dobę, bez wliczonej opłaty za wykonywane badania.

www.hhdgp.com


Węgry

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, nie są wymagane szczepienia.

W razie wypadków i nagłych zachorowań udziela się bezpłatnie pierwszej pomocy lekarskiej. W innych przypadkach wymagana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą wraz z paszportem lub dowodem osobistym przekazuje się lekarzowi prowadzącemu.

Wskazane jest wykupienie dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.


Wielka Brytania

Nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.

Opieka lekarska jest bezpłatna, trzeba jednak zarejestrować się w rejonowej przychodni i wybrać lekarza rodzinnego, tzw. General Practitioner.

Osoby nie płacące ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii (National Insurance) muszą mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Aby uzyskać opiekę zdrowotną, można korzystać ze świadczeń placówek National Health Service - NHS (Narodowej Służby Zdrowia) - lekarzy rodzinnych (GP), przychodni (NHS Walk-in Centres) i szpitali NHS. Należy przedstawić lekarzowi Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dowód tożsamości. Do leczenia specjalistycznego i szpitalnego potrzebne jest skierowanie, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio na oddział ratunkowy szpitala (Accident and Emergency Department).

Opłaty za świadczenia zdrowotne: leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18. roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60. roku życia; pozostałe osoby muszą wnieść opłatę ryczałtową w wysokości 6,65 funta brytyjskiego (GBP) za każdą receptę. Uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz praktykujący w ramach NHS. Część kosztów trzeba ponieść także w przypadku leczenia stomatologicznego: zryczałtowaną opłatę za badanie oraz 80 proc. kosztów leczenia.

Transport sanitarny do Polski jest całkowicie opłacany przez pacjenta.

Leczenie prywatne: w przypadku skorzystania z opieki placówki działającej poza systemem NHS trzeba opłacić pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów leczenia to oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Onatos/www.sxc.hu


Włochy

We Włoszech nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

Nie są wymagane szczepienia.

Osoby płacące składki na NFZ mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza we Włoszech, należy zabrać dokument potwierdzający ubezpieczenie, tzn. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu jest bezpłatna.

Jeśli lekarz zleci badania specjalistyczne, pobierana jest zryczałtowana opłata, ustalana niezależnie przez władze każdego regionu.

W nagłych przypadkach i w dni wolne od pracy można zgłaszać się do przyszpitalnych ambulatoriów.

Jeśli lekarz stwierdzi, że sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji, świadczenie jest bezpłatne.

Redakcja Pyrzowice.pl

  • Idealnie dopasowany plan podróży.
  • Atrakcyjne oferty cenowe i promocj.e
  • Usługi powiązane z Twoim lotem.
  • Przewodniki oraz porady nt. podróży.
USŁUGI DLA PASAŻERÓW
EasyJet

USŁUGI DLA PASAŻERÓW
Astra
AKTUALNE KURSY WALUT

Portal Pyrzowice.pl wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Poufności.

X