Mapa Witryny
pyrzowice.pl » Informacje » Przewodniki Turystyczne
Wielkość Tekstu: Abc Abc Abc
Pyrzowice - Podróżując Po Białorusi

Podróżując po Białorusi

Białoruś, Republika Białorusi – państwo w Europie Wschodniej graniczące z Polską (na zachodzie), Litwą, Łotwą (na północy), Rosją (na wschodzie) i Ukrainą (na południu).

Nie posiada dostępu do morza.

Białoruś jest członkiem - założycielem ONZ oraz organizacji regionalnych i subregionalnych tj. Wspólnota Niepodległych Państw, EWG, ZBiR i OBWE.[/b]

W ZSRR Białoruś była obok Rosji i Ukrainy jedną z trzech republik radzieckich będących pełnoprawnym członkiem ONZ. Od 1991 roku jest samodzielnym państwem.

Stolica

Mińsk

Waluta

rubel

Ludność

9 662 900

Powierzchnia

207 600,00 km2


Położenie i granice

Białoruś graniczy z Polską (605 km), Litwą (502 km), Ukrainą (891 km), z Rosją (959 km) i z Łotwą (141 km).

Całkowita granica lądowa: 3 098 km

Najwyższy punkt: Góra Dzierżyńskiego 346 m n.p.m

Najniższy punkt: Niemen 90 m n.p.m

Brak dostępu do morza.


Języki

Język urzędowy: białoruski, rosyjski

Białoruś w Europie

Białoruś w Europie


Ustrój / rząd

Białoruś formalnie jest krajem o ustroju semiprezydenckim, reguluje to konstytucja z 1994 roku, nowelizowana w 1996 roku. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję z możliwością jednorazowej reelekcji (po referendum z 17 października 2004 uległo to zmianie), oraz w odpowiednim zakresie rząd.

Prezydent powołuje premiera, reprezentuje kraj na zewnątrz, zarządza wybory do parlamentu i samorządu, ułaskawia skazanych, nadaje obywatelstwo, ratyfikuje umowy międzynarodowe oraz przyjmuje posłów i deleguje własnych przedstawicieli do innych krajów.

Rząd wnosi do parlamentu projekty ustaw (może to czynić i prezydent), kieruje bieżącą polityką wewnętrzną i zagraniczną, a także określa kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego kraju.

Władza ustawodawcza (biał. Natsjonalne Sabranije, Націаналные Сабране) jest dwuizbowa. Dzieli się na Izbę Przedstawicieli (Pałata Priedstawiteli, biał. Палата Представітелі), liczącą 110 posłów i wybieraną w okręgach jednomandatowych w systemie większości bezwzględnej oraz Radę Republiki (Sawjet Respubliki, biał. Совет Рэспублікi) składającą się z 56 deputowanych wybieranych przez samorządy oraz 8 osób nominowanych przez prezydenta.


Bogactwa naturalne

 • drewno
 • torf deposits
 • ropa i gaz naturalny
 • granit
 • wapień
 • kreda
 • piasek
 • żwir
 • glina
 • węgiel kamienny
 • ropa naftowa
 • fosforyty
 • sól kamienna i potasowa
 • rudy metali
 • torf
 • łupki bitumiczne
 • surowce budowlane (wapień, glina, piaski)
Parlament Białorusi

hq.drama.org.pl

Parlament Białorusi

Napięcie elektryczne

220 V; 50 Hz

wtyczki elektryczne: typ C, typ C-2

Częstotliwości lokalnych operatorów GSM

GSM 900/1800

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, natomiast milicja bardzo skrupulatnie kontroluje posiadanie przez polskich kierowców obowiązkowego wyposażenia samochodu (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe), nalepki PL, ważnego przeglądu technicznego.


Przepisy celne:

Od 1 października 2003 r. między Polską a Białorusią obowiązuje ruch wizowy. Wizę białoruską można uzyskać w konsulatach białoruskich w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej (nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy). Od 1 maja 2004 r. jednokrotna wiza kosztuje 6 USD, dwukrotna - 11 USD, trzykrotna - 16 USD, wielokrotna - 30 USD.

Plac Wiktorii, Mińsk

Mikkalai/wikimedia.org

Plac Wiktorii, Mińsk

Współmałżonkowie obywateli państw należących do Unii Europejskiej otrzymują wizy bezpłatnie. Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy to: paszport, fotografia, wypełniony wniosek. Konsul może zażądać potwierdzenia dokonania rezerwacji hotelu lub potwierdzenia wykupienia usługi turystycznej. Osobom do 16. roku życia i powyżej 65 lat, inwalidom i osobom im towarzyszącym, a także tym, którzy podróżują z przyczyn losowych (śmierć członka rodziny, choroba itp.), przysługuje wiza bezpłatna, którą uzyskuje się po złożeniu dokumentów. Za otrzymanie wizy w trybie przyspieszonym (w ciągu jednego dnia) pobierana jest dodatkowa opłata. Członkowie rodzin obywateli białoruskich otrzymują wizę o 50 proc. tańszą. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, choć nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach służby graniczne mogą tego zażądać.

1 listopada 2005 r. władze białoruskie wprowadziły wobec obywateli RP wjeżdżających na terytorium Białorusi obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia medycznego. Zgodnie z informacją Ambasady Republiki Białoruś od 1 grudnia 2005 r. obywatele polscy składający w urzędach konsularnych Republiki Białoruś w Polsce wniosek o wydanie wizy wjazdowej obowiązani są przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego honorowaną na terytorium Białorusi.

Kontrola posiadania przez obywateli RP ubezpieczenia medycznego odbywa się przy wjeździe na terytorium Białorusi, na przejściach granicznych, podczas rejestracji w hotelach i urzędach meldunkowych - rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji podległych MSW.

Cudzoziemcy przyjeżdżający na krócej niż miesiąc muszą mieć przy sobie równowartość ok. 15 USD na każdy dzień pobytu.

Mieszkać mają prawo wyłącznie tam, gdzie zostali zarejestrowani.

Na przejazd tranzytem przez terytorium Białorusi obywatele polscy mają dwie doby, licząc od daty wjazdu, w ramach ważności wizy kraju docelowego. Na każdy dzień tranzytu muszą mieć równowartość 68 USD.

Mogą się poruszać wyłącznie po trasach międzynarodowych. Nowe przepisy zakładają, że białoruskie władze mogą odmówić cudzoziemcowi wjazdu na terytorium Białorusi.

Jezioro Swamp w Białorusi

Hades/wikimedia.org

Jezioro Swamp w Białorusi

1 listopada 2006 r. wprowadzono obowiązek wypełniania przez cudzoziemców tzw. karty migracyjnej przy przekraczaniu białoruskiej granicy państwowej. Kartę otrzymuje się podczas odprawy paszportowej przy wjeździe na Białoruś i należy ją zwrócić w trakcie odprawy granicznej w drodze powrotnej. Kartę migracyjną należy okazać podczas rejestracji w rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji w celu dokonania tam odpowiedniej adnotacji Powyższe zasady dotyczące wydawania wiz oraz wysokości opłat wizowych będą obowiązywać do czasu, kiedy Polska zacznie w pełni stosować uregulowania układu z Schengen.

Przepisy celne zezwalają na wwóz waluty w dowolnej kwocie. Należy ją zgłosić, wypełniając deklarację celną przy wjeździe. Zgodnie z przepisami można wwieźć i wywieźć z Białorusi walutę wymienialną w kwocie do 10 000 USD (lub jej równowartość) w gotówce bez wypełniania deklaracji celnej, a kwoty powyżej 10 000 USD - wyłącznie na podstawie deklaracji celnej. W przypadku wywozu z Białorusi kwoty przekraczającej 10 000 USD należy mieć stosowne zezwolenie (np. deklarację celną lub dokument bankowy zezwalający na wywóz waluty). Nie jest wymagane zaświadczenie z banku o pochodzeniu waluty przewyższającej sumę, którą zadeklarowano przy wjeździe, ale cudzoziemiec ma obowiązek pisemnego zgłoszenia w deklaracji wszystkich wywożonych środków płatniczych przekraczających 10 000 USD. Zalecane jest wpisywanie do deklaracji wszystkich wwożonych i wywożonych środków.

Na Białoruś można bezcłowo wwozić przedmioty osobistego użytku o wartości do 1000 EUR i o wadze do 50 kg, a także 1 karton papierosów (200 szt.), 1 l alkoholu (wino lub wódka) oraz 1 l piwa. Osoby wjeżdżające ponad siedmioletnim samochodem osobowym powinny dopełnić na granicy procedury czasowego bezcłowego wwozu środka komunikacji. Na podstawie wydanego tam zezwolenia samochód może znajdować się na Białorusi do 90 dni. Przed upływem tego okresu musi opuścić białoruski obszar celny. Niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnymi sankcjami.

Użyczenie osobie trzeciej samochodu wwiezionego na obszar celny Białorusi na podstawie procedury celnej czasowego wwozu może nastąpić za zgodą urzędu celnego wystawiającego zaświadczenie; w przeciwnym razie może dojść do konfiskaty samochodu. Osoba kierująca pojazdem nie będącym jej własnością powinna mieć notarialną umowę użyczenia środka transportu.

Jeżeli przejazd ponad siedmioletnim samochodem ma charakter tranzytu do Federacji Rosyjskiej, w kasie urzędu celnego należy dokonać opłaty gwarancyjnej w wysokości 1500 EUR za pojazdy trzyletnie i nowsze lub 500 EUR (o pojemności silnika do 2500 cm) i 1500 EUR (o pojemności powyżej 2500 cm) za pojazdy starsze. W przypadku podróży samochodem należy liczyć się także z opłatą tranzytową w wysokości ok. 25 USD przy przekraczaniu granicy innym przejściem niż to, którym nastąpił wjazd na Białoruś. Przy wyjeździe z Białorusi pobierana jest opłata w wysokości ok. 5 USD; w przypadku przejazdu tranzytowego opłata wynosi ok. 1 USD (dotyczy to wyłącznie przypadków, kiedy wyjazd z Białorusi następuje przez białorusko-polskie przejście graniczne w Brześciu lub przez którekolwiek z przejść granicznych między Białorusią a Ukrainą; w pozostałych przypadkach opłata wynosi również 5 USD). Przy wjeździe i wyjeździe z Białorusi może być także pobierana dodatkowa opłata ekologiczna w wysokości ok. 4 USD. Opłat dokonuje się w filiach banków na przejściach granicznych lub w wyznaczonych do tego celu punktach. Dowód wpłaty należy zachować w celu okazania go funkcjonariuszom straży granicznej.

Kościół św. Marii, Homel, Białoruś

EugeneZelenko/wikimedia.org

Kościół św. Marii, Homel, Białoruś


Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest porównywalne z tym w Polsce. Rzadko zdarzają się napady na kierowców, dochodzi natomiast do kradzieży pojazdów i włamań, szczególnie w mało uczęszczanych miejscach, oraz do drobnych kradzieży w hotelach.

Patrole milicyjne są częste.


Zdrowie

Nie wymaga się szczepień ochronnych.

Zagrożenie chorobami zakaźnymi, np. błonicą (latem), grypą (zimą) i chorobami wenerycznymi, jest dość duże.

Latem i jesienią w lasach należy uważać na kleszcze.

Obywatele Polski są leczeni odpłatnie. Doba w szpitalu kosztuje ok. 30 USD, jednak w razie leczenia specjalistycznego cena może być wyższa. Poziom opieki szpitalnej i warunki leczenia są niższe niż w Polsce, mogą też występować problemy z dostępnością specjalistycznych lekarstw. Korzystając z usług przychodni lekarskiej lub gabinetów dentystycznych, należy wybierać prywatne placówki, które dysponują lepszym sprzętem specjalistycznym. W aptekach podstawowe leki można kupić bez recepty.


Warto wiedzieć

Przemyt lub posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane.

W ciągu trzech dni roboczych po przekroczeniu granicy należy zameldować się w urzędzie meldunkowym (Rejonowy Wydział ds. Obywatelstwa i Migracji) właściwym dla miejsca pobytu. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną. W hotelu zameldowanie odbywa się na miejscu.

Grodno, widok na miasto

Adam Rączkowski/http://araczkowski.republika.pl

Grodno, widok na miasto


Od 1 listopada 2005 r. obywateli Polski wjeżdżających na terytorium Białorusi obowiązuje ubezpieczenie medyczne. Kierowcy powinni wykupić w Polsce międzynarodową zieloną kartę.

Nie ma ograniczeń dotyczących podróżowania na terytorium kraju, poza niewielką zamkniętą strefą na południu, najsilniej skażoną w wyniku awarii czarnobylskiej. Przebywanie w strefie nadgranicznej wymaga zezwolenia wydanego przez MSW.

Nie ma norm zwyczajowych, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Białorusini zazwyczaj odnoszą się do Polaków ciepło i życzliwie.

Porozumiewanie się na co dzień po angielsku, nawet w dużych miastach, jest raczej niemożliwe. Część Białorusinów posługuje się łamaną polszczyzną.

Środkiem płatniczym jest wyłącznie miejscowa waluta; rzadko można natrafić na ceny podawane w jednostkach umownych (usłownyje jedinicy, czyli u.e.- równowartość jednego dolara).

Pieniądze można wymienić w bankach czynnych zazwyczaj do godz. 17.00 lub w kantorach. W dużych miastach sieć kantorów jest dość dobrze rozwinięta, prowizja z reguły nie jest pobierana. W mniejszych miejscowościach kantorów praktycznie brak.

Przygodna, czarnorynkowa, wymiana pieniędzy może być traktowana jako niezgodna z prawem i skończyć się zatrzymaniem oraz grzywną.

Hoteli jest niewiele, a ich standard jest raczej niski.

Ceny dla obcokrajowców są wyższe niż dla miejscowych obywateli; należy liczyć się z wydatkiem ok. 70-80 USD za dobę w Mińsku i ok. 60 USD w mniejszych miastach.

Dominuje język rosyjski.

Bardzo uciążliwy jest rozbudowany system biurokratyczny. Zdarzają się dodatkowe opłaty za przyśpieszenie toku sprawy.

Brześć, Białoruś

holidaycenter.pl

Brześć, Białoruś


Niewskazane jest kupowanie mięsa, mleka, nabiału i ryb w małych sklepach państwowych, na małych targowiskach i z przypadkowych źródeł.

Sieć handlowa jest dość słabo rozwinięta, poza Mińskiem, gdzie jest kilka hipermarketów.

Na południu kraju warto unikać spożywania miejscowej żywności ze względu na możliwość zagrożenia radioaktywnością - na niektórych skażonych terenach nadal prowadzona jest działalność rolnicza.

Gdy wiza utraci ważność, należy zgłosić się do rejonowego Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji w celu wyrobienia wizy wyjazdowej (koszt ok. 35 USD).


Klimat i średnie temperatury

Średnia temperatura w styczniu od -8° do -4°C, w lipcu 17-19°C.

Średnie roczne sumy opadów od 550 do 700 mm, przewaga opadów latem.


Placówki dyplomatyczne

Ambasada RP
ul. Rumiancewa 6
220034 Mińsk
tel. (00375/17) 288-23-21, 284-36-01
fax. (00375/17) 236-49-92, 236-53-89
www: www.embassypoland.nsys.by
e-mail: ambminsk@nsys.by, minskamb@op.pl

Wydział Konsularny Ambasady w Mińsku
ul. Kropotkina 91A
220002 Mińsk
tel. (00375/17) 284-99-80, 284-99-81
fax. (00375/17) 289-32-55

Mińsk, Białoruś

igor.elagata.com

Mińsk, BiałoruśKonsulat Generalny RP w Grodnie
ul. Budionnego 48A
230023 Grodno
tel. (00375/152) 75-15-95, 75-15-90
fax. (00375/152) 75-15-87
e-mail: kgrpgrodno@nsys.by
www: www.kgrpgrodno.nsys.by

Konsulat Generalny RP w Brześciu
224016 Brześć, ul. Kujbyszewa 34
tel. (00375/162) 23-32-02, 22-20-71
fax. (00375/162) 20-38-29Najbliższa ambasada kraju

Ambasada Republiki Białoruś
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
tel. (0-22) 742 09 90, 842 52 02
tel./fax (0-22) 742 09 80
e-mail: poland@belembassy.org
www: www.belembassy.org/poland

Wydział Konsularny
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
tel. (0-22) 742 07 10
fax (0-22) 842 43 41Lotnisko Pyrzowice gwarantuje szeroki wachlarz usług. Klienci mogą dokonywać wyboru spośród dużej liczby przewoźników.Informacje pochodzą z poradnika "Polak za granicą" (www.msz.gov.pl)

Redakcja Pyrzowice.pl

 • Idealnie dopasowany plan podróży.
 • Atrakcyjne oferty cenowe i promocj.e
 • Usługi powiązane z Twoim lotem.
 • Przewodniki oraz porady nt. podróży.
USŁUGI DLA PASAŻERÓW
EasyJet

USŁUGI DLA PASAŻERÓW
Astra
AKTUALNE KURSY WALUT

Portal Pyrzowice.pl wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Poufności.

X