Mapa Witryny
pyrzowice.pl » Informacje » Przewodniki Turystyczne
Wielkość Tekstu: Abc Abc Abc
Pyrzowice - Podróżując Po Bułgarii

Podróżując po Bułgarii

Bułgaria, Republika Bułgarii – państwo w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach.
Graniczy z Serbią i Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy.

Bułgaria jest członkiem organizacji międzynarodowych: od 1995 Organizacji Narodów Zjednoczonych, od 2004 Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO i od roku 2007 Unii Europejskiej.

Flaga Bułgarii

Flaga Bułgarii

Stolica

Sofia


Waluta

lew


Ludność

7 796 694


Powierzchnia

110 910,00 km2


Położenie i granice

Granica lądowa: 1 808 km

Długość wybrzeża: 378 km

Długości granic: Grecja 494 km, Macedonia 148 km, Rumunia 608 km, Serbia 318 km, Turcja 240 km

Najwyższy punkt: Musała - 2925 m n.p.m.


Języki

Język urzędowy: bułgarski

Bułgaria na mapie Europy

Bułgaria na mapie Europy

Ustrój / rząd

Bułgaria jest republiką, w której głową państwa jest prezydent wybierany, na jednej karcie razem z wiceprezydentem, w bezpośrednich wyborach, na 5-letnią kadencję.

Szefem rządu jest premier, którego mianuje prezydenta.

Organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowe, 240-osobowe Zgromadzenie Narodowe (Народно събрание), wybierane na 4-letnią kadencję.

Władzę wykonawczą pełni rząd zatwierdzany i odpowiedzialny przed Zgromadzeniem Narodowym.

Dni wolne od pracy: Nowy Rok, Wielkanoc, 3 marca - Święto Narodowe (rocznica wyzwolenia Bułgarii spod niewoli tureckiej w 1878 r.), 6 maja, 6 września - Dzień Jedności Narodowej, Boże Narodzenie.

Bogactwa naturalne

  • węgiel brunatny
  • lignity
  • rudy cynku i ołowiu
  • miedź, sól kamienna
  • niewielkie ilości rud żelaza, węgla kamiennego i ropy naftowej


Napięcie elektryczne

230 V; 50 Hz

wtyczki elektryczne: typ C, typ C-2, typ F


Częstotliwości lokalnych operatorów GSM

GSM 900/1800, 3G 2100

Siedem rilskich jezior

Ivelin Minkov/wikimedia.org

Siedem rilskich jezior

Informacje dla kierowców

Honorowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy.

Nie wolno udostępniać swojego pojazdu obywatelowi bułgarskiemu, nie wolno również kierować pojazdem należącym do obywatela bułgarskiego, chyba że posiada się notarialnie poświadczone pełnomocnictwo właściciela.

Od 1 stycznia 2005 r. wprowadzono w Bułgarii winiety dla wszystkich rodzajów pojazdów. Cena winiety tygodniowej dla pojazdów osobowych o liczbie miejsc nie większej niż 8 wynosi 5 EUR, dla pojazdów z liczbą miejsc ponad 8 oraz pojazdów o dwóch osiach przeznaczonych do przewozu towarów wynosi 25 EUR, dla pojazdów ciężarowych o więcej niż dwóch osiach -49 EUR. Odpowiednio cena winiety miesięcznej wynosi 12, 61 i 124 EUR, a winiety ważnej 1 rok-69, 345 i 689 EUR. W 2005 r. wprowadzono ograniczenia dla pojazdów ciężarowych.


Ważniejsze numery telefonów

Policja - 166

Pogotowie ratunkowe - 150

Pomoc drogowa - 146

Policja drogowa - 165


Przepisy celne

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE zatrudnieni lub prowadzący działalność na terenie Bułgarii.

Widok na Sofię, w tle: Katedra Alexandra Nevskiego, Galeria Narodowa, Biblioteka Narodowa, Uniwersytet w Sofii, Hotel Radisson SAS, Bułgarska Akademia Nauk oraz dach Parlamentu

Boby Dimitrov/Flickr

Widok na Sofię, w tle: Katedra Alexandra Nevskiego, Galeria Narodowa, Biblioteka Narodowa, Uniwersytet w Sofii, Hotel Radisson SAS, Bułgarska Akademia Nauk oraz dach Parlamentu

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej. Turyści podróżujący do Bułgarii mogą wwozić i przewozić towary w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie do użytku osobistego. Określenie "do użytku osobistego" obejmuje także towary przeznaczone na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Konfiskacie może również podlegać pojazd, którym towary są przewożone. Przy wwozie i wywozie waluty o równowartości do 8000 BGN (ok. 4090 EUR) oraz kosztowności w ilości zwyczajowo przyjętej nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. W każdym innym przypadku należy wypełnić deklarację celną.

Po przystąpieniu Bułgarii do UE nie ma możliwości ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w Bułgarii.


Zdrowie

Osoby opłacające składki na NFZ, podróżujące po Bułgarii, mają prawo korzystać z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy mieć dokument potwierdzający ubezpieczenie (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ). Zaleca się jednak wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Ponieważ wprowadzono odpłatność za akcje ratownicze prowadzone przez górskie pogotowie ratunkowe, turyści wybierający się na szlaki górskie powinni mieć odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Bułgaria, Neseber

Anna Moritz/Fotopedia

Bułgaria, NeseberWarto wiedzieć

W Bułgarii kary za handel narkotykami i środkami odurzającymi oraz składnikami do ich produkcji są wysokie. Za nielegalny wwóz bądź wywóz takich środków grozi kara pozbawienia wolności od 10 do 15 lat i grzywna od 100 do 200 tys. BGN (narkotyki), od 3 do 15 lat oraz grzywna od 10 do 100 tys. BGN (środki odurzające) i od 2 do 10 lat oraz grzywna od 15 do 100 tys. BGN (składniki do produkcji). Posiadanie i wprowadzanie takich środków do obrotu podlega karze od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności i karze grzywny od 5 do 10 tys. BGN.

Nakłanianie do użycia podlega karze pozbawienia wolności od 10 do 30 lat oraz karze grzywny od 300 do 500 tys. BGN.


Należy zameldować się w miejscu pobytu w ciągu 5 dni od przekroczenia granicy. Turyści przejeżdżający tranzytem mogą przebywać w Bułgarii bez meldunku 5 dni. Osoby zatrzymujące się w domu prywatnym, hotelu pracowniczym lub studenckim powinny zameldować się same w lokalnym urzędzie paszportowym MSW. Hotele realizują obowiązek meldunkowy we własnym zakresie.

Nie należy podróżować nocą, zatrzymywać się na niestrzeżonych parkingach, w przydrożnych barach itp. Nie należy pozostawiać auta bez dozoru, zwłaszcza jeśli znajduje się w nim bagaż. Turyści zatrzymujący się w hotelach, w kwaterach prywatnych i na kempingach nie powinni pozostawiać bez nadzoru, nawet na krótko, pieniędzy, kosztowności i dokumentów. Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. W przypadku utraty paszportu lub innego dokumentu podróży oprócz zgłoszenia na policję konieczne jest możliwie szybkie skontaktowanie się z polskim konsulatem lub ambasadą.

Gest kiwnięcia głową, który dla Polaka oznacza zgodę bądź potwierdzenie, w Bułgarii ma przeciwne znaczenie.

Ze względu na ruchomy kurs dolara korzystniejsze są płatności w euro. Wymieniając walutę w kantorach, należy zachować ostrożność, gdyż częste są przypadki wypłacania kwot niższych niż deklarowany kurs. Niektóre kantory i banki wymieniają złotówki. W obiegu są banknoty o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 200 lewa.


Klimat i średnie temperatury

Klimat umiarkowanie ciepły, suchy, nad morzem podzwrotnikowy.

Średnia temperatura powietrza w styczniu od -6° w górach, -3° w centralne części kraju do 2°C na południu, w lipcu odpowiednio od 18°, 23° i 25°. Średnia suma roczna opadów od 450 na północy do 1200 mm w górach.

Średnia temperatura wody (Morze Czarne) od czerwca do września wynosi 23°C. W sierpniu temperatura do 29°C.

Bułgaria

pHil____'s/Flickr

Bułgaria


Placówki dyplomatyczne

Ambasada RP
ul. Chan Krum 46, 1000 Sofia
tel. (003592) 987-26-10
fax.(003592) 987-29-39
e-mail: polamba@internet-bg.net

Wydział Konsularny
adres - j.w.; tel/fax. 981-85-45
e-mail: polconsul@internet-bg.net

Konsulat Generalny RP w Warnie
ul. Sławiańska 18, 9000 Warna
tel. (0-0 359 52) 60-92-12, 13
(0-0 359 52) fax 60-92-11
e-mail: conplvar@techno-link.com

Najbliższa ambasada kraju

Ambasada Republiki Bułgarii
al. Ujazdowskie 33/35
00-540 Warszawa
tel. (0-22) 629 40 71-75
fax (0-22) 628 22 71
e-mail: office@bgemb.com.pl, polityka@bgemb.com.plpolityka@bgemb.com.pl

Wydział Handlowy
tel. (0-22) 629 41 11, 621 25 35
fax (0-22) 625 59 89
e-mail: n.kostov@mi.government.bg

Wydział Konsularny
tel./fax (0-22) 628 13 40
e-mail: konsulat@bgemb.com.pl


Szczepienia

Szczepionka Meningo-Kokowa - szczepienie zalecaneLotnisko Pyrzowice gwarantuje szeroki wachlarz usług. Klienci mogą dokonywać wyboru spośród dużej liczby przewoźników.Informacje pochodzą z poradnika "Polak za granicą" (www.msz.gov.pl)

Redakcja Pyrzowice.pl

  • Idealnie dopasowany plan podróży.
  • Atrakcyjne oferty cenowe i promocj.e
  • Usługi powiązane z Twoim lotem.
  • Przewodniki oraz porady nt. podróży.
USŁUGI DLA PASAŻERÓW
EasyJet

USŁUGI DLA PASAŻERÓW
Astra
AKTUALNE KURSY WALUT

Portal Pyrzowice.pl wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Poufności.

X