Mapa Witryny
pyrzowice.pl » Informacje » Przewodniki Turystyczne
Wielkość Tekstu: Abc Abc Abc
Pyrzowice - Podróżując Po Francji

Podróżując po Francji

Francja (fr. France), Republika Francuska (République Française) – państwo, którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitarna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie.
Francja graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Monako, Andorą i Hiszpanią. Terytoria zamorskie graniczą również z Brazylią, Surinamem i Antylami Holenderskimi. Kraj jest także połączony z Wielką Brytanią przez tunel pod kanałem La Manche.


Flaga Francji

Flaga Francji

Stolica

Paryż

Waluta

Euro

Ludność

60,2 mln


Położenie i granice

Państwo położone w Europie zachodniej.

Graniczy z Hiszpanią, Andorą, Monako, Włochami, Szwajcarią, Niemcami, Luksemburgiem i Belgią.


Języki

francuski


Francja na mapie Europy

wikimedia.org

Francja na mapie Europy

Ustrój / rząd

Demokracja parlamentarna.

Władzę wykonawczą sprawują: Prezydent oraz Premier Rady Ministrów. Kadencja prezydencka trwa pięć lat.
Prezydent desygnuje kandydata na premiera, przewodzi Radzie Ministrów, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych oraz ma prawo parafowania traktatów międzynarodowych.
Prezydent ma prawo poddawania różnych kwestii politycznych pod referendum oraz może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe.
W sytuacjach nadzwyczajnych prezydent może przejąć pełnię władzy w państwie.Bogactwa naturalne

 • węgiel
 • rudy żelaza
 • boksyt
 • cynk
 • uran
 • antymon
 • arszenik
 • potaż
 • gips
 • drewno
 • ryby


Napięcie elektryczne

230 V; 50 Hz

wtyczki elektryczne: typ C, typ C-2, typ E


Częstotliwości lokalnych operatorów GSM

GSM 900/1800, 3G 2100


Paryż

Benjamine Scalvenzi/fotopedia.org

Paryż

Informacje dla kierowców

Francja honoruje polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Krajowe prawo jazdy podlega wymianie w odniesieniu do osób osiedlających się we Francji.

Autostrady we Francji są płatne.

Dozwolona prędkość: 50 km/godz. w terenie zabudowanym, 90 km/godz. w terenie niezabudowanym, 130 km/godz. na autostradzie (w czasie deszczu 110 km/godz.).

Przekroczenie prędkości karane jest wysokimi mandatami. W stosunku do cudzoziemców zatrzymanych w takiej sytuacji policja lub żandarmeria może unieruchomić pojazd (np. zatrzymując dokumenty samochodu) do czasu uregulowania mandatu gotówką na miejscu.

Turyści polscy przyjeżdżający do Francji samochodami powinni mieć świadomość, że przepisy i orzecznictwo sądowe w sprawach wypadków drogowych sytuują pieszego na pozycji bardzo uprzywilejowanej.


Ważniejsze numery telefonów

policja 17

pogotowie 15

straż pożarna 18


Przepisy celne

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Francji do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Te same zasady obowiązują przy podróżach do francuskich departamentów zamorskich, tj. Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej i Reunion.

Montmartre, Paryż

Stuart Robertson Reynolds/Flickr

Montmartre, Paryż

Przy wyjazdach na obszar francuskich zamorskich wspólnot terytorialnych (poza samą Francją i wymienionymi wyżej departamentami) na okres przekraczający 90 dni niezbędna jest wiza (za wyjątkiem przypadków prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub posiadania zezwolenia na pracę na tych terytoriach).

W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

Zgodne z normą unijną są zasady wjazdu do Francji. Funkcjonariusze francuskich służb celnych mogą przeprowadzać kontrole na całym obszarze Republiki Francuskiej, także w mieszkaniach prywatnych.


Bezpieczeństwo

W Paryżu, w innych dużych miastach i na Lazurowym Wybrzeżu w miejscach użyteczności publicznej (metro, szybka kolej podmiejska, muzea, sklepy, plaże na południu kraju) należy zachować szczególną ostrożność ze względu na kradzieże kieszonkowe i drobne rozboje.

Nie należy pozostawiać dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w pokojach hotelowych oraz w samochodach.

W dużych miastach problemem stały się kradzieże dokonywane przez młodocianych przestępców poruszających się na skuterach i motocyklach.

Podróżującym zaleca się śledzenie lokalnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Przed wyjazdem należy zadbać o stosowne przygotowanie podróży, a w czasie pobytu pamiętać o respektowaniu zasad zachowania się w specyficznych warunkach klimatycznych.

Na obszarach tych departamentów nie ma żadnego polskiego urzędu konsularnego.

Właściwy terytorialnie jest Konsulat Generalny w Paryżu. Z tego względu możliwości uzyskania ewentualnej pomocy w razie potrzeby ze strony polskich służb konsularnych są ograniczone.


Pola Marsowe, Paryż

re-ality/Flickr

Pola Marsowe, Paryż

Zdrowie

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie są obowiązkowe.

Obywatele polscy przybywający do Republiki Francuskiej na pobyt krótkotrwały (turystyka, odwiedziny itp.) powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się w NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jeśli będą musieli skorzystać z pomocy miejscowych placówek leczniczych, powinni przedstawić tę kartę, by udokumentować prawo do podstawowych świadczeń zdrowotnych. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia we Francji (koszt wizyty u lekarza specjalisty waha się od 30 do 70 EUR, a jedna doba leczenia w szpitalu kosztuje średnio od 600 do 1500 EUR) turyści powinni wykupić w kraju dodatkową polisę ubezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Ważne, by polisa pokrywała koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), a w razie śmierci - transport ciała do Polski.


Warto wiedzieć

Za przemyt narkotyków i handel nimi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wwóz podrobionych artykułów znanych firm francuskich jest karany.

We Francji nie ma obowiązku meldunkowego. Cudzoziemiec jest obowiązany wypełnić kartę identyfikacyjną w hotelu. Policja i żandarmeria są uprawnione do kontrolowania tożsamości cudzoziemców.


Placówki dyplomatyczne

Ambasada RP w Paryżu
1 rue de Talleyrand
75007 Paris
telefon: (00-33) 143 173 405
faks: (00-33) 143 173 407
e-mail: info@ambassade.pologne-org.net
www: www.ambassade.pologne.net

Konsulat Generalny RP w Paryżu
5 rue de Talleyrand
75007 Paris
telefon: (00-33) 143 173 422, 143 173 474
faks: (00-33) 143 173 434
e-mail: info@consulat-pologne-paris.com.fr
www.consulat.pologne.paris.com.fr

Konsulat Generalny RP w Lille
45 Boulevard Carnot
59000 Lille
telefon: (00-33) 320 144 180
faks: (00-33) 320 144 650
e-mail: consupl.lille@wanadoo.fr
www: www.ambassade.pologne.net, www.nordpasdecalais.fr/consulats/pologne.htm

Lyon, Francja

Jean-Bernard Reynier/fotopedia.com

Lyon, Francja

Konsulat Generalny RP w Lyonie
79 rue Crillon
69006 Lyon
telefon: (00-33) 478 931 485
faks: (00-33) 437 511 236
e-mail: lyon@consulat.pologne-org.net
www: www.lyon.consulat.pologne.net

Konsulat Generalny RP w Strasburgu
2 rue Geiler
67000 Strasbourg
telefon: (00-33) 388 372 320
faks: (00-33) 388 372 330
e-mail: kgrps@consulat-pologne-strasbourg.org
www: www.consulat-pologne-strasbourg.org


Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy
2 rue Geiler
67000 Strasbourg
telefon: (00-33) 388 372 300
faks: (00-33) 388 372 310
e-mail: rep.perm@coe-poland.org
www: www.coe-poland.org

Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu
136, rue de Longchamp
75116 Paris
telefon: (00-33) 156 285 760
faks: (00-33) 156 289 466
e-mail: pol.deleg@oecd.pologne-org.net, info@oecd.pologne.net
www: www.oecd.pologne.net

Konsulat Honorowy RP w Bordeaux
Konsul honorowy Bertrand de Bentzmann (język francuski)
Beraud-Sudreau S.A.
2, Place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex
telefon: (00-33) 556 794 444
faks: (00-33) 556 795 265

Konsulat Honorowy RP w Rennes
Konsul honorowy Michel Dorin (języki: polski, francuski, angielski, niemiecki)
Dories Consultants
Avenue des Peupliers
35510 Cesson Sevigne
telefon: (00-33) 299 838 182
faks: (00-33) 299 839 195
e-mail: dories@dories.com

Konsulat Honorowy RP w Tuluzie
Konsul honorowy Longin Fourdrinier (język francuski)
21, rue Volta
31000 Toulouse
telefon/Faks: (00-33) 561 638 168
e-mail: longin.fourdrinier@wanadoo.fr

Konsulat Honorowy RP w Marsylii
Konsul honorowy Rene Nostriano (języki: polski, francuski, angielski)
4-6, rue Villa Oddo
13015 Marseille
telefon: (00-33) 491 474 104
faks: (00-33) 491 025 683
e-mail: rnostriano@aol.com

Najbliższa ambasada kraju
Ambasada Republiki Francuskiej
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
tel. (0-22) 529 30 00
fax (0-22) 529 30 01
e-mail: presse@ambafrance-pl.org
www: www.ambafrance-pl.org

Biuro Attaché Obrony:
tel. (0-22) 529 31 51
fax (0-22) 529 31 60

Wydział Kulturalny, Naukowy i Współpracy:
tel. (0-22) 529 30 00; 529 30 71/73 (Sekretariat)
fax (0-22) 529 30 08
(0-22) 529 30 09 (współpraca w dziedzinie edukacji)

Wydział Konsularny:
tel. (0-22) 529 30 00; 529 30 51
fax (0-22) 529 30 04

Wydział Handlowy:
tel. (0-22) 529 31 00
fax (0-22) 529 31 01
e-mail: varsovie@missioneco.org


Szczepienia

szczepionka Meningo-Kokowa - szczepienie zalecaneLotnisko Pyrzowice gwarantuje szeroki wachlarz usług. Klienci mogą dokonywać wyboru spośród dużej liczby przewoźników.Informacje pochodzą z poradnika "Polak za granicą" (www.msz.gov.pl)

Redakcja Pyrzowice.pl

 • Idealnie dopasowany plan podróży.
 • Atrakcyjne oferty cenowe i promocj.e
 • Usługi powiązane z Twoim lotem.
 • Przewodniki oraz porady nt. podróży.
USŁUGI DLA PASAŻERÓW
EasyJet

USŁUGI DLA PASAŻERÓW
Astra
AKTUALNE KURSY WALUT

Portal Pyrzowice.pl wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Poufności.

X