Mapa Witryny
pyrzowice.pl » Informacje » Przewodniki Turystyczne
Wielkość Tekstu: Abc Abc Abc
Pyrzowice - Podróżując Po Holandii

Podróżując po Holandii

Holandia (nid. Nederland) – europejska część Królestwa Niderlandów (nid. Koninkrijk der Nederlanden), tworzonego także przez Arubę i Antyle Holenderskie.
Holandia jest członkiem Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej, ONZ oraz NATO.
Holandia jest monarchią konstytucyjną położoną w zachodniej części Europy nad Morzem Północnym, które oblewa ją od północy i zachodu. Graniczy na południu z Belgią oraz na wschodzie z Niemcami. Aktualne granice zostały wytyczone w roku 1839.
Holandia jest krajem gęsto zaludnionym. Ponad połowa jej terytorium leży poniżej poziomu morza.
Państwo jest znane z licznych wiatraków, sera, chodaków, tulipanów, rowerów oraz wysokiego poziomu tolerancji, legalności w dostępie do: narkotyków, prostytucji, aborcji, eutanazji oraz związków między osobami tej samej płci.
W Holandii swoją siedzibę ma Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Międzynarodowy Trybunał Karny.


Flaga Holandii

Flaga Holandii

Stolica

Amsterdam


Waluta

Euro


Ludność

15 892 237


Powierzchnia

41 526,00 km2


Położenie i granice

Kraj w zachodniej Europie położony pomiędzy Niemcami a Belgią u ujścia 3 rzek: Renu, Mozy i Skaldy.

Poza pasmem wydm wzdłuż wybrzeża Morza Północnego, niemal cale terytorium kraju zostało uformowane przez człowieka. Obie prowincje Holland (Noord-Holland i Zuid-Holland), a także Zelandia (Zeeland), leżą średnio -5 m, a miejscami dochodząc do -7 m poniżej poziomu morza.


Języki

holenderski (niderlandzki)


Holandia na mapie Europy

Holandia na mapie Europy

Ustrój / rząd

Królestwo Niderlandów od 1815 roku jest monarchią konstytucyjną, na czele państwa stoi król lub królowa. Monarcha mianuje szefa rządu, wywodzącego się najczęściej ze zwycięskiego ugrupowania.


Bogactwa naturalne

 • gaz naturalny
 • ropa naftowa
 • torf
 • wapień
 • sól
 • piasek
 • żwir


Napięcie elektryczne:

230 V; 50 Hz

wtyczki elektryczne: typ C, typ C-2, typ F


Częstotliwości lokalnych operatorów GSM:

GSM 900/1800, 3G 2100


Holandia

ironmanixs/Flickr

Holandia

Banki

Od poniedziałku do piątku banki otwarte są od 9:00 do 17:00.

Niektóre są czynne w czasie handlowych wieczorów oraz w soboty.


Przykładowe ceny

Tanie noclegi (od osoby): € 30 - 60,

Cena noclegu w tanim hotelu za pokój 2-osobowy: € 70-100,-

Piwo w pubie: € 1,60, ciasteczko czekoladowe z nadzieniem € 5


Informacje dla kierowców

Nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy, jednak przy dłuższych pobytach w Niderlandach, po upływie 6 miesięcy od daty wpisu do rejestru mieszkańców lokalnej gminy, posługiwanie się polskim prawem jazdy jest niemożliwe. Należy wówczas złożyć wniosek w Urzędzie Gminnym o wymianę prawa jazdy.

Korzystanie z dróg publicznych i autostrad jest bezpłatne.

Maksymalna prędkość na autostradach wynosi 120 km/godz. Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest skrupulatnie kontrolowane przez policję. Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/godz. grozi konfiskatą samochodu, odebraniem prawa jazdy i skierowaniem sprawy do sądu.


Ważniejsze numery telefonów

Numer alarmowy 112 - Policja, straż pożarna lub pogotowie.

Korzystanie z numeru alarmowego jest bezpłatne.


Kanały w Amsterdamie

Trey Ratcliff/Flickr

Kanały w Amsterdamie

Przepisy celne

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Niderlandów jest paszport bądź dowód osobisty.

W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w Niderlandach bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim.

W związku ze zniesieniem granic wewnętrznych w państwach Unii Europejskiej kontrole celne osób i pojazdów są przeprowadzane na całym terytorium Niderlandów. Policja oraz służby celne kontrolują legalność pobytu cudzoziemców oraz posiadanych przez nich przedmiotów, sprawdzają dokumenty, zawartość bagażu, przeszukują samochody i znajdujące się w nich skrytki. Kontrole są przeprowadzane głównie na parkingach przy autostradach oraz na ulicach miast. Zdarza się, że policja lub zmotoryzowane służby celno-fiskalne kontrolują paliwo w bakach samochodów. Kierowcy mający w baku lub w kanistrach subsydiowane, specjalnie barwione paliwo, przeznaczone wyłącznie dla rolników w państwach Unii Europejskiej, podlegają wysokiej karze pieniężnej.

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu) na terytorium Niderlandów jest paszport bądź dowód osobisty.

Wwóz i wywóz pieniędzy jest praktycznie nieograniczony. W związku ze zniesieniem granic wewnętrznych w państwach Unii Europejskiej kontrole celne osób i pojazdów są przeprowadzane wewnątrz terytorium Niderlandów.

Policja oraz służby celne dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców oraz posiadanych przez nich przedmiotów, sprawdzają dokumenty, kontrolują zawartość bagażu, przeszukują samochody i znajdujące się w nich skrytki. Czynności kontrolne są przeprowadzane głównie na parkingach przy autostradach oraz na ulicach miast. Często ma również miejsce kontrolowanie przez policję lub zmotoryzowane służby celno-fiskalne paliwa w bakach samochodów.

Kierowcy mający w baku lub kanistrach subsydiowane specjalnie barwione paliwo, przeznaczone wyłącznie dla rolników w państwach Unii Europejskiej, podlegają wysokiej karze pieniężnej.


Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością nie jest większe niż w innych państwach europejskich.


Dordrecht, Holandia

Jan Tito/Flickr

Dordrecht, Holandia

Zdrowie

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie są wymagane szczepienia ochronne.

Korzystanie z usług medycznych w podstawowym zakresie zapewnione jest na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).

Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczeń osobowych, jednak zaleca się posiadanie polisy ubezpieczeniowej.

Cena wizyty u lekarza domowego wynosi 20 EUR, wizyta u specjalisty 40 EUR, a dzienny pobyt w szpitalu 300-450 EUR (nie obejmujący operacji, badań oraz zabiegów, za które pacjent płaci oddzielnie).

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne.

Nie są wymagane szczepienia ochronne.

Ze względu na ograniczone możliwości samodzielnych napraw pojazdów oraz stosunkowo wysokich kosztów napraw w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie odpowiedniej polisy.


Warto wiedzieć

Od 1 stycznia 2005 r. władze Królestwa Niderlandów wprowadziły bezwzględny obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. Obowiązek obejmuje nie tylko osoby pełnoletnie, ale również młodzież od 14. roku życia i dotyczy obywateli niderlandzkich oraz wszystkich cudzoziemców. Brak dokumentu karany jest mandatem w wysokości od 50 do 2250 EUR.

W Niderlandach zabronione jest posiadanie twardych narkotyków. Za posiadanie 1, 2 porcji grozi kara do 4 lat pozbawienia wolności, a za handel twardymi narkotykami - kara pozbawienia wolności od 8 do 12 lat.
Dozwolone jest posiadanie tzw. miękkich narkotyków, ale tylko do użytku własnego. Posiadanie większej ilości miękkich narkotyków karane jest pozbawieniem wolności od 2 lat. Za przewożenie narkotyków lub handlowanie nimi grozi kara pozbawienia wolności od 4 lat.

The Museumplein, Holandia

davesag/Flickr

The Museumplein, Holandia

W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni istnieje obowiązek meldunkowy.

Istnieje obowiązek meldunkowy we właściwym dla miejsca zamierzonego pobytu Urzędzie Gminy (Gemeente). Dokumentami wymaganymi do zalegalizowania pobytu dłuższego niż 90 dni są aktualny paszport lub dowód osobisty, zaświadczenie od pracodawcy, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - potwierdzenie z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy.
W przypadku niepodejmowania pracy i działalności gospodarczej wystarczające jest posiadanie odpowiednich środków finansowych i ubezpieczenie medyczne.

Dla obywateli polskich przez okres 2 lat pozostanie w mocy system zezwoleń na pracę oraz tryb sektorowej liberalizacji dostępu do rynku pracy. Zezwolenia na podjęcie pracy w Niderlandach wydaje Centralny Urząd Pracy i Dochodów, który jest organem wykonawczym w dziedzinie zatrudnienia, odpowiedzialnym za system sektorów. Do składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę dla określonego pracownika jest uprawniony tylko jego przyszły pracodawca (przedsiębiorca, firma lub instytucja wyrażająca chęć zatrudnienia cudzoziemca).
Obywatele polscy zamieszali w Niderlandach mają dostęp do systemu pomocy socjalnej w przypadku podjęcia pracy za zgodą miejscowych władz i pod warunkiem opłacania obowiązkowych składek ubezpieczeń społecznych. W przypadku wykonywania pracy bez odpowiedniego zezwolenia odpowiedzialność ponosi pracodawca.


Klimat i średnie temperatury

Większość kraju nizinna, 40 % powierzchni leży poniżej poziomu morza.

Klimat morski, umiarkowany.


Placówki dyplomatyczne

Ambasada RP w Hadze
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
telefon: (00-31) 707 990 100, 707 990 102
faks: (00-31) 707 990 137
e-mail: konsul@polamb.nl
www: www.haga.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Amsterdamie
Konsul honorowy Willem Frederik Dutilh (języki: niderlandzki, angielski)
De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
telefon: (00-31) 204 284 631
faks: (00-31) 204 285 344

Konsulat Honorowy RP w Apeldoorn
Konsul honorowy Johannes Gesinus Bax (języki: niderlandzki, angielski)
Sophialaan 46
P.O. Box 4
7300 AA Apeldoorn
telefon: (00-31) 555 274 789
faks: (00-31) 555 789 053

Najbliższa ambasada kraju

Ambasada Królestwa Niderlandów
ul. Kawalerii 10
00-468 Warszawa
tel. (0-22) 559 12 00
fax (0-22) 840 26 38
e-mail: war@minbuza.nl

Wydział Wizowy
tel. (0-22) 559 12 90
fax (0-22) 840 20 26
e-mail: war-ca@minbuza.nl

Wydział Handlowy
tel. (0-22) 559 12 39
fax (0-22) 840 24 74
e-mail: war-ea@minbuza.nl

Wydział Rolny
tel. (0-22) 559 12 69
fax (0-22) 840 26 34
e-mail: war-lnv@minbuza.nl


Szczepienia:

szczepionka Meningo-Kokowa - szczepienie zalecaneLotnisko Pyrzowice gwarantuje szeroki wachlarz usług. Klienci mogą dokonywać wyboru spośród dużej liczby przewoźników.Informacje pochodzą z poradnika "Polak za granicą" (www.msz.gov.pl)

Redakcja Pyrzowice.pl

 • Idealnie dopasowany plan podróży.
 • Atrakcyjne oferty cenowe i promocj.e
 • Usługi powiązane z Twoim lotem.
 • Przewodniki oraz porady nt. podróży.
USŁUGI DLA PASAŻERÓW
EasyJet

USŁUGI DLA PASAŻERÓW
Astra
AKTUALNE KURSY WALUT

Portal Pyrzowice.pl wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Poufności.

X