Mapa Witryny
pyrzowice.pl » Informacje » Przewodniki Turystyczne
Wielkość Tekstu: Abc Abc Abc
Pyrzowice - Podróżując Po Szwecji

Podróżując po Szwecji

Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich.
Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.


Flaga Szwecji

Flaga Szwecji

Stolica

Sztokholm

Waluta

Korona szwedzka (SEK)

Ludność

9 mln


Wielkość

449 964 km²


Języki

Język urzędowy: szwedzki

Inne języki: fiński, angielski


Napięcie elektryczne

230 V; 50 Hz

wtyczki elektryczne: typ C, typ C-2, typ F


Częstotliwości lokalnych operatorów GSM

GSM 900/1800, 3G 2100


Szwecja na mapie Europy

wikimedia.org

Szwecja na mapie Europy

Informacje dla kierowców

Samochody mogą być wwożone do Szwecji z terenu UE i użytkowane na obcych tablicach rejestracyjnych do 1 roku.

Przed dokonaniem rejestracji samochodu w Szwecji niezbędny jest obowiązkowy (płatny) przegląd w wyspecjalizowanej sieci stacji diagnostycznych. Niezbędne jest do tego prawo jazdy i polski dowód rejestracyjny. Po pozytywnej inspekcji należy złożyć odpowiedni wniosek do Centralnego Rejestru Pojazdów. Osoba składająca wniosek musi wskazać miejsce zamieszkania w Szwecji oraz dowód tożsamości. Przywóz do Szwecji nowego samochodu (o przebiegu mniejszym niż 6000 km lub w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszej rejestracji) wiąże się z koniecznością zapłaty podatku VAT.

Ważne prawo jazdy wydane w Polsce obowiązuje w Szwecji, jeśli nie zostało wymienione na szwedzkie prawo jazdy. Prawo jazdy wydane Polsce może być wymienione na szwedzkie, jeśli posiadacz uzyskał pozwolenie na stały pobyt w Szwecji. Wnioski w tych sprawach przyjmują właściwe szwedzkie urzędy wojewódzkie.

Bezwzględny limit wieku dla osób kierujących pojazdami samochodowymi wynosi 18 lat.


Przepisy celne

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Królestwa Szwecji do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim.

Sztokholm

Alexander Pasternak/fotopedia.com

Sztokholm

Osoby wjeżdżające bezpośrednio z obszaru UE nie płacą cła za przewożone rzeczy przeznaczone do użytku osobistego i nie są poddawane żadnym formalnościom granicznym. Ograniczenia i specjalne wymogi dotyczą wwozu: zwierząt, alkoholu, tytoniu, broni i amunicji, niebezpiecznych narzędzi, strzykawek podskórnych wraz z igłami.

Niedozwolony jest wwóz narkotyków, środków dopingujących, pornografii. Restrykcje wywozowe obejmują m.in. materiały palne, produkty o znaczeniu strategicznym oraz przedmioty o szczególnej wartości dla kultury.

Nie ma ograniczeń co do wwozu z terenu UE do Szwecji środków finansowych.

Bezcłowy przywóz alkoholu z innego kraju UE do Szwecji możliwy jest pod warunkiem, że wwiezie go osobiście osoba w wieku minimum 20 lat i będzie on przeznaczony jedynie na własne potrzeby.

Obowiązują następujące limity: 10 l mocnego alkoholu, 20 l produktów o średniej zawartości alkoholu, 90 l wina, 110 l piwa.

Papierosy mogą być wwiezione przez osobę pełnoletnią w ilości do 200 sztuk. Szczegółowe informacje dotyczące importu i eksportu towarów dostępne są na stronie internetowej szwedzkiego Urzędu Ceł.

Przy zakupach w Szwecji obowiązuje podatek VAT i akcyza na wybrane towary, takie jak alkohol i papierosy.

Prawie wszystkie towary objęte są podstawową stawką VAT w wysokości 25 proc. ceny.

Właściciel psa lub kota może wwieźć zwierzę do Szwecji pod warunkiem właściwego oznakowania go tatuażem lub mikrochipem oraz przedstawienia aktualnego paszportu dla zwierzęcia z udokumentowaniem odpowiednich szczepień i badań.

Przywóz broni do Szwecji z terenu Polski w celach łowieckich i sportowych następuje na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowania przyczyny podróży.


Zdrowie

Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ w nagłych przypadkach mają prawo do skorzystania w Szwecji z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. W tym celu należy okazać bezpośrednio w placówce medycznej dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

Borgasjön, północna Szwecja

Giusi Barbiani/Flickr

Borgasjön, północna Szwecja

Udający się do Szwecji powinni pamiętać, że opieka medyczna dla osób ubezpieczonych nie jest bezpłatna. Odpłatność za poszczególne usługi jest określana przez szwedzkie władze lokalne. Osoby objęte ubezpieczeniem zapłacą taką samą kwotę jak obywatele Szwecji: za wizytę u specjalisty lub pomoc w nagłym wypadku- od 130 do 300 SEK, za dzień pobytu w szpitalu 80-120 SEK (po przekroczeniu kwoty 900 SEK w czasie do 12 miesięcy - bezpłatnie).

Leczenie dzieci osób ubezpieczonych (do lat 20) jest bezpłatne.

Za leki obowiązuje odpłatność, nie więcej niż 1800 SEK w ciągu 12 miesięcy.

Obywatele polscy mający prawo pobytu w Szwecji są uprawnieni do korzystania z powszechnego systemu zdrowotnego w Szwecji na takich samych warunkach jak obywatele szwedzcy, po uprzednim uzyskaniu pełnego numeru ewidencyjnego - personnummer lub tymczasowego - samordningsnummer.

Składki na ubezpieczenie są pobierane w ramach standardowego systemu podatkowego. System ten zapewnia podstawową opiekę medyczną i leczenie szpitalne według zryczałtowanych stawek.


Warto wiedzieć

Obywatele polscy mogą w zasadzie bez przeszkód nabywać nieruchomości w Szwecji. Nie ma wymogu uzyskiwania specjalnych pozwoleń, z wyjątkiem nabycia nieruchomości o charakterze rolniczym oraz w celu wynajmu. Właściwymi urzędami w sprawach badania, czy występują przeszkody co do zakupu nieruchomości przez cudzoziemców, są organy administracji lokalnej szczebla wojewódzkiego. Ponadto w przypadku zakupu lokalu spółdzielczego zaleca się uprzedni kontakt z zarządem wspólnoty. Umowę należy zarejestrować w urzędzie skarbowym i wnieść opłatę od umowy cywilnoprawnej (1,5 proc. wartości nieruchomości).

Pałac Narodowy, Sztokholm

Håkan Dahlström/Flickr

Pałac Narodowy, Sztokholm

Obowiązuje powszechny roczny podatek od nieruchomości (dotyczy domów wolno stojących, posiadłości i gruntów); właściciel obowiązany jest do składania corocznej deklaracji podatkowej i opłacania podatku katastralnego. Zaleca się zawieranie kontraktu na zakup nieruchomości za pośrednictwem szwedzkich koncesjonowanych agentów ds. nieruchomości lub doradców bankowych.

Zakup nieruchomości w Szwecji nie uprawnia automatycznie właściciela do uzyskania prawa pobytu.

W Szwecji nie ma obowiązku meldunkowego.

Ze względu na wysokie koszty usług medycznych w Szwecji zaleca się wykupienie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na powrót chorego do kraju. Przy podróżach samochodem wskazane jest dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne.


Placówki dyplomatyczne:

Ambasada RP
Karlavägen 35, SE-114 31 Stockholm
tel. (0-046 8) 50 57 50 00
fax. (0-046 8) 50 57 50 86
e-mail: info.polen@swipnet.se strona www: www.polemb.se

Konsulat RP w Sztokholmie
Prästgardsgatan 5, SE-172 32 Sundbyberg, Stockholm
tel. (0-0468) 56 482 900
fax. (0-0468) 56 482 910
e-mail: info@polskageneralkonsulatet.se
strona www: www.polskageneralkonsulatet.se

Konsulat Generalny RP w Sztokholmie
Prästgardsgatan 5, SE-172 32 Sundbyberg, Stockholm
tel. (0-046 8) 56 482 900
fax. (0-046 8) 56 482 910
e-mail: info@polskageneralkonsulatet.se
strona www: www.polskageneralkonsulatet.se

Konsulat Generalny RP w Malmö
Adolf Fredriksgatan 13, SE-217 74 Malmö
adres pocztowy:
Box 20512, SE-200 74 Malmö
tel. 0046(0)40-26 74 16, 26 87 86
fax.0046(0)40-91 43 39
e-mail: polkons.malmo@swipnet.se
www.polkons-malmo.com

Öland, drugie pod względem wielkości jezioro w Szwecji

Erik Anestad/Flickr

Öland, drugie pod względem wielkości jezioro w Szwecji
Konsulat RP w Karlskronie
Konsul Honorowy: Magdalena Kurczewska-Svensson (jęz. polski, szwedzki, angielski)
Östra Köpmansgatan 2A, SE-371 33 Karlskrona
adres pocztowy:
Branthalla Pl. 543C, SE-373 00 Jämjö
tel. 0046 (0) 455 561 15
fax.0046 (0) 455 561 60
e-mail: magdalena.svensson@telia.comKonsulat RP w Umeå
Konsul Honorowy, Mikołaj Gładzki (jęz.: polski, angielski)
Umestan Företagspark,
903 47 Umeå
tel.: (00-4690) 71-80-27, 71-80-00
fax: (00-4690) 77-16-67
e-mail: mikolaj.gladzki@nomeko.se

Konsulat RP w Visby
Konsul Honorowy, Inger Harlevi (jęz.: szwedzki, angielski, niemiecki, hiszpański, rumuński)
Österväg 3A SE-621 45 Visby
tel.: 0046 (0) 498-20 33 00
fax: 0046 (0) 498-20 33 90
e-mail: ih@gtsab.se

Instytut RP w Sztokholmie
Villagatan 2, 114-32 Stockholm
tel.(0-046) 850 57 50 50, fax. (0-046) 850 57 50 69
e-mail: polska.institutet@swipnet.se; info-polska@swipnet.se
www.polska.institutet.se

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
Friggagatan 4
114-27 Stockholm
fax: 00-46 8- 216188
tel. 00-46 8- 453 84 20
e-mail: info@polcommerce.com
www.polcommerce.com


Szczepienia:

szczepionka Meningo-Kokowa - szczepienie zalecaneLotnisko Pyrzowice gwarantuje szeroki wachlarz usług. Klienci mogą dokonywać wyboru spośród dużej liczby przewoźników.Informacje pochodzą z poradnika "Polak za granicą" (www.msz.gov.pl)

Redakcja Pyrzowice.pl

  • Idealnie dopasowany plan podróży.
  • Atrakcyjne oferty cenowe i promocj.e
  • Usługi powiązane z Twoim lotem.
  • Przewodniki oraz porady nt. podróży.
USŁUGI DLA PASAŻERÓW
EasyJet

USŁUGI DLA PASAŻERÓW
Astra
AKTUALNE KURSY WALUT

Portal Pyrzowice.pl wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Poufności.

X